Jørgen Sørensen Maskinstation

Kloakering & entreprenør Stevns

Autoriseret kloakmester

  • Alt aut. kloak arbejde udføres.
  • Renseløsninger i det åbne land.
  • Tilslutning til offentlig kloak.
  • Rep. af eksisterende kloak.
  • Punktrenovering af kloak ledninger.

Som autoriseret kloakmester hjælper vi også med 

Vi kan nu tilbyde punktrenovering af kloakledninger, det vil sige vi kan reparerer dine kloakledninger uden vi behøver at grave op.

Det kræver som minimum en 315 mm. inspektion brønd som vi kan indføre packer og strømpe i. Max afstand fra brønd 30 meter.

Vi kan reparere rotteskader, utætte samlinger, brud på kloakrør derudover kan gamle stikledninger og grenrør afproppes.


Kloakering Stevns, Køge, Næstved, kloakledning

Har du fået et påbud fra Kommunen, så er der flere muligheder for at rense spildevandet.

Der er 4 rensekrav ,O, OP, SO, SOP.

Man kan vælge forskellige løsninger til at rense sit spildevand, der findes biologiske minirenseanlæg, beplantet sandfilter, pileanlæg og nedsivning. Alle løsninger kræver man har en godkendt 3 kammer bundfældningstank på mindst 2 m3, for en almindelig husholdning på 5 pe.

Har man fået rensekrav SOP kan man ikke vælge imellem alle løsninger, da nogle af dem ikke opfylder alle krav.

Hvilken løsning man vælger afhænger af de lokale forhold og i samråd med os.

Skal du tilsluttes off. kloak eller skal du separere regn- og spildevand, gør vi selvfølgelig også det.

Kloakering Stevns, Køge, Næstved, Pilerensningsanlæg

Skal du tilsluttes offentlig kloak, stikledning eller minipumpebrønd,
Så udfører vi også det.

Tegninger, ansøgning og færdigmelding til kommunen, står
vi selvfølgelig også for.

Gravearbejde

  • Gravearbejde udføres med rende- og minigraver.
  • Nedgravning af vandledninger.
  • Etablering af indkørsler og pladser.
  • Fundament- og beton arbejde.

Tag kontakt

Luk menu